ภูเก็ตจิตอาสาฉีดยาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลสนามที่ใช้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

0
11

ที่บริเวณหอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ซึ่งทางจังหวัดได้ปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทางเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตและภาคเอกชนได้ช่วยกันติดตั้งเตียงและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามใช้ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น สำหรับการจัดทำโรงพยาบาลสนามดังกล่าวจะมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 110 เตียง โดยภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์เช่น เตียง ที่นอนและสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ที่จะเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้คือ ผู้ที่ผ่านการตรวจแล้วและมีผลเป็นบวก แต่มีอาการอยู่ในระดับดีไม่ต้องใช้เครื่องออกซิเจน หรือเครื่องช่วยหายใจ โดยทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้พิจารณา

สำหรับการปฏิบัติงานจะเป็นการบูรณาการจากหลายภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและการสนับสนุนจากภาคเอกชน
สำหรับในช่วงเช้าของวันนี้ทางประชาชนจิตอาสาได้มาทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณเตียงที่จะใช้รองรับผู้ป่วยทุกเตียงและพื้นที่โดยรอบทั้ง2ชั้นและอุปกรณ์ทุกชนิด โดยทางนาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้มีการเดินตรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยรอบเพื่อให้การจัดทำโรงพยาบาลสนามมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยมากที่สุด
ทั้งนี้ในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการซ้อมแผนการอพยพผู้ป่วยและการทดสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นในโรงพยาบาลสนาม