นายกเทศบาลตำบลราไวย์นำเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อบนแหลมพรหมเทพจุดช มดวงอาทิตย์ตกที่มีชื้อเสียงระดับโลกป้องกันโควิด19

0
59

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยนายปรีชาเจนณรงค์ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่แหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ตเพื่อร่วมกันทำความสะอาดภายในพื้นที่ดังกล่าวทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะทำลายสิ่งปฎิกูล และที่สำคัญคือการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19บริเวณแหลมพรหมเทพและบริเวณจุดที่ออกกำลังกายบริเวณหนองน้ำในหานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวจากคนสู่คน

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่าเนื่องจากบริเวณแหลมพรหมเทพเป็นสถานที่ชมดวงอาทิตย์ตกที่สวยงามที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวชมความสวยงามและถ่ายภาพ

ถึงแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์โรคโควิดจะแพร่ระบาดไปทั่วโลกทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในภูเก็ตไม่มากนักแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งประชาชนชาวราไวย์เองและนักท่องเที่ยวที่ยังอยู่ในพื้นที่ ทางเทศบาลจึงได้นำยาฆ่าเชื้อมาฉีดพ่นบริเวณแหลมพรหมเทพและบริเวณเครื่องออกกำลังกายบริเวณหนองน้ำในหาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นอกจากนี้ในพื้นที่อื่นๆ เช่นวัด มัสยิดทางเทศบาลก็ได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องเช่นกัน.