“เทศบาลป่าตองจัดกิจกรรม Big Clearning Day”ฆ่าเชื้อโรคและป้องกัน ตามมาตรการป้องกันการระบาดเชื้อโควิด-19

0
39

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 8:30 น. เทศบาลเมืองป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Clearning Day ตั้งแต่ถนนบางลา หาดป่าตอง และหน้าหาดป่าตอง โดยความร่วมมือของเทศบาลเมืองป่าตอง สถานีตำรวจภูธรกะทู้ ชมรมสถานบันเทิงและสถานประกอบการถนนบางลา หน่วยงานและประชาชนต่างๆ ร่วมกันทำความสะอาดบนถนนบางลา ผับ บาร์ และสถานประกอบการต่างๆ ที้งฉีดล้างพื้น ล้างถนน พ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อกำจัดเชื้อโรคทั้งหมดในถนนบางลา และร่อนทรายเพื่อกำจัดขยะบนหาดทรายหน้าหาดป่าตอง

ทั้งนี้ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและป้องกัน ตามมาตรการป้องกันการระบาดเชื้อโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ได้ให้คำแนะนำต่อประชาชน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดและปลอดภัยต่อประชาชนทั้งหมดในป่าตองและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่หาดป่าตองทั้งหมด.