เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟ PRESIDENT CUP 44' ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

0
75

วันนี้( 25 ก.พ.63) ที่สนามกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ สมาคมกอล์ฟภูเก็ตมีการจัดแถลงข่าวการจัดงานกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ President Cup ครั้งที่ 44 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกอล์ฟ Phuket County Club จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันประจำปีของสมาคมโดยเฉพาะการจัดการแข่งขันในปีนี้ทางสมาคมได้รับโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 6 ถ้วยรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลทีมชนะเลิศ 1 รางวัล 2.รางวัลชนะเลิศ Overall Low Gross 1 รางวัล 3.รางวัลชนะเลิศ Overall Low Net 1 รางวัล 4.รางวัลชนะเลิศ
Flight A 1 รางวัล 5.รางวัลชนะเลิศ Flight B 1 รางวัล 6.รางวัลชนะเถิศFlight c 1 รางวัล

สำหรับการจัดแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬากอล์ฟและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยทั่วไปและยังจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกอล์ฟ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ที่มาร่วมกิจกรรมการแข่งขันหารายได้เหลือจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนำไปดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆในนามสมาคมกอล์ฟภูเก็ต โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้กับ “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “

ส่วนประเภทการแข่งขันและถ้วยรางวัลการแข่งขันแบ่งการแข่งชันออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยประเภททีม มี 3 รางวัล 1.รางวัลทีมชนะเลิศ 1 รางวัล
ถ้วยรางวัลพระราชทาน 2.รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 13.รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคล มี 8 รางวัล 1.รางวัลชนะเลิศ Overall Low Gross 1 รางวัล(ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 2.รางวัลชนะเลิศ Overall Low Net 1 รางวัล (ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 3.รางวัลชนะเลิศ Flight A 1 รางวัล (ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Flght A 1 รางวัล 5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2Flight A 1 รางวัล 6.รางวัลชนะเลิศ Flight B 1 รางวัล
(ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 7.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Flight B 1 รางวัล 8.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Flight B 1 รางวัล 9.รางวัลชนะเลิศ Flght c 1
รางวัล (ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 10.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Flight c 1 รางวัล 11.รางวัสรองชนะเลิศอันดับ2 Flght C 1 รางวัล

รูปแบบการแข่งขันและวิธีการคิดคะแนนการแข่งขันประเภทบุคคล 163 คน กำหนดให้ใช้วิธีคิดคะแนนแบบ 36 System เพื่อคำนวณหาแต้มต่อเพื่อใช้ในการแบ่ง Flight และกำหนดให้ใช้วิธีคะแนนแบบ Stable ford คะแนนรวมมากที่สุดเป็นผู้ชนะของแต่ละ Flight ตามลำดับประเภททีมจำนวนผู้เล่นทีมละ 5 คน กำหนดให้ใช้ Net score ของผู้เล่นในทีมทั้งหมดรวมกันดีที่สุดเป็นทีมชนะตามลำดับ สำหรับการสมัครเข้าร่วมแข่งขันประเภทที่กำหนดให้มีผู้เล่นทีมละ 5 คน ค่าสมัครประเภททีม 25,000 บาท รวมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายโฆษณาไม่รวมค่ารถกอล์ฟของผู้เล่นประเภทบุคคลค่าสมัครท่านละ 3,900 บาท ไม่รวมค่ารถกอล์ฟของผู้เล่น สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่คุณจักรภพ ( คุณนิ่ว ) 081-8839983 คุณแซม 081-8929208 สนามกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ 076-319200