เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารนครภูเก็ตแถลงข่าวเตรียมจัดเทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ตครั้งที่ 22 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 ณ เวทีกลางสะพานหิน

0
53

วันนี้ (18 ก.พ. 63) ที่ห้องประชุมลานมังกร นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายสุชา ลิ่วรุ่งโรจน์ ประธานชมรมผู้ประกอบการอาหารนครภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวการจัดเทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ต ครั้งที่ 22 Phuket Food Festival 2020 โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารและสื่อมวลชนเข้าร่วม
นายกวี กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ตครั้งที่ 22 Phuket Food Festival 2020 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ถึง 4 มีนาคม 2563 ณ เวทีกลางสะพานหิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกชมรมฯ ในการกระตุ้นยอดขายและประชาสัมพันธ์ร้านค้าและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นได้ลิ้มลองของดีและของอร่อย รวมถึงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการที่ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ตดำเนินงานมาครบ 27 ปี และเพื่อสนับสนุนการได้รับการยกย่องจากยูเนสโกในฐานะเป็นเมืองแห่ง Gastronomy

นายสุชา กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานในธีมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางคือทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ มีถังขยะแยกประเภทชัดเจน อุปกรณ์ภาชนะที่ใช้นอกจาก No Foam แบบ 100% แล้ว ยังเป็นการลดพลาสติก ลดภาชนะพลาสติก เน้นภาชนะจากธรรมชาติ โดยจะเป็นการลด 5 บาท สำหรับผู้นำภาชนะมาใส่อาหาร

นายสุชา กล่าวต่อไปว่า จะมีการขึ้นป้ายให้กำลังใจชาวจีนจากใจชมรมฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานสามารถไปเขียนส่งกำลังใจกันได้บนบอร์ดขนาดใหญ่ตลอดทั้ง 7 วัน ทั้งนี้การจัดเทศกาลดังกล่าวเป็นการตอกย้ำความเป็น City of Gastronomy นำอาหารขึ้นชื่อมาให้ลิ้มลองกว่า 100 เมนู อาทิ เมนูเป็ดย่างจากโรงแรมโนโวเทลโภคีธรา, ไข่ปักกิ่งจากวังปลาภัตตาคาร, ซีฟู๊ด, อาหารพื้นเมือง อาทิ โอวต๊าว ปอเปี๊ยะสด อาโป้ง ฯลฯ , อาหารอิสลาม, อาหารนานาชาติ , อาหารสุขภาพ, บาร์บีคิว มีจำนวนที่นั่งจำนวน 1,000 ที่นั่ง ในบรรยากาศสบาย ๆ รอบทิศเต็มลานสะพานหิน โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลางสะพานหิน