ขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ Phuket Team

0
267

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ” เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” เน้นย้ำบูรณาการการทำงานเพื่อขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ Phuket Team

เวลา 07.00 น. วันนี้ (28 พค.62) ที่ห้องประชุม บริษัทโตโยต้า จำกัด สาขา เกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ตนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ตามโครงการ “เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร” ครั้งที่ 9/2562 โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการ “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ” เป็นโครงการที่จังหวัดจัดขึ้นเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการประสานการทำงาน ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ร่วมกัน ตลอดจนปรึกษาข้อราชการ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงาน ให้เกิดความรวดเร็ว ร่วมพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพและพัฒนาสู่ความยั่งยืนภายใต้ ” Phuket Team ” สำหรับเนื้อหาประเด็นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบคือการจัดพิธีลงนามแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนร่วมลงนามเพื่อแสดงความอาลัย ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ที่ ศาลากลางจังหวัด การทำกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ต่างๆ

โดยการหน้านี้ มีการ แนะนำ หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดภูเก็ต คือ สถิติจังหวัดภูเก็ต และโทรศัพท์จังหวัดภูเก็ตหรือ ( TOT) ด้วย

สำหรับการจัดเสวนา สภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 9/2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ โดยจะมีการหมุนเวียน ไปยังหน่วยงานต่างๆ เดือนละ 2 ครั้ง สำหรับครั้งต่อไปมีหน่วยงานตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ จัดที่ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ภาพ /ข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here