รมต.สำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภูเก็ตพบชาวบ้านชุมชนโหนทรายทองดูต้นแบบ ดำเนินการจัดการที่อยู่อาศัยฯ เพื่อเร่งรัดเข้าสู่โฉนดชุมชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ชุมชนสระต้นโพธิ์ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์สร้างชุมชนแห่งใหม่

0
101

เมื่อวันที่ ( 20 ก.พ.) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดี. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-Move และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนโหนทรายทอง หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อรับทราบข้อมูลในการเป็นชุมชนต้นแบบดำเนินการจัดที่อยู่อาศัยและที่ทำกินโดยชุมชนร่วมบริหารจัดการกันเอง โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,ปลัดจังหวัดภูเก็ตและพี่น้องประชาชนชุมชนโหนทรายทอง ร่วมให้การต้อนรับสำหรับชุมชนโหนทรายทอง มี 273 ครัวเรือน ประชากรจำนวน 1,168 คน อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมสภาพบนเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ขุมเหมืองเก่าและบางส่วนที่เป็นป่าชายเลยเสื่อมสภาพ
ทางชุมชนได้มีแนวคิดร่วมกันในการต่อยอดงานพัฒนาโดยการให้ความสำคัญต่อทรัพยากรที่มีทั้งภายในและรอบๆ ชุมชนโดยมีแนวคิดที่จะทำให้ป่าชายเลนที่ชุมชนร่วมกันดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และก่อให้เกิดมูลค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมรวมถึงการสร้างรูปธรรมของชุมชนที่อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้สิ่งที่ชุมชนเสนอขอจากรัฐ คือการรับรองพื้นที่ชุมชนที่ใช้ระบบสิทธิร่วมของชุมชน ตามแนวทางโฉนดชุมชนและการอนุญาตให้ชุมชนสามารถดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ได้

ขอชื่นชมความร่วมมือของจังหวัดและอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะถ้าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือส่วนราชการก็คงทำอะไรไม่ได้ชุมชนโหนทรายทอง ซึ่งถือเป็นโมเดลต้นแบบก็คงจะได้ไปเข้าสู่โฉนดชุมชนอย่างที่ชุมชนต้องการทุกอย่างเดินตามกระบวนการของกฎหมายที่มีอยู่แล้วว่า
การที่จะมาเป็นโฉนดชุมชนจะต้องทำอย่างไร“ตรงนี้ถือว่าเป็นโมเดลที่ดี เพราะได้ข่าวว่ายังมีอีกกว่า 20 ชุมชนในภูเก็ตที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีตามๆ กันมาและอาจจะมีชุมชนจากจังหวัดทั่วประเทศมาดูงานที่นี้ว่าจะทำอย่างไรให้การแก้ไขปัญหาลุล่วงไปได้ด้วยดี อย่างที่เรียนให้ทราบจังหวัดพังงาก็มีปัญหาแต่มีปัญหากับเจ้าของที่ดิน แต่ที่นี้ก็กำลังเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายที่ถูกต้องซึ่งสามารถจะได้สิทธิที่อยู่ตรงนี้ตามกระบวนการของกฎหมายคือกฎหมายให้อย่างไรรัฐบาลก็ให้แบบนั้น ตนยืนยันวันนี้ โดยการนำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อนที่ตนจะลงมาก็ต้องขออนุญาตท่านก่อนว่าจะลงมาภูเก็ต พังงา ท่านก็บอกว่าไปทำยังไงก็แล้วแต่ทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขให้ได้สิ่งที่เขาต้องการ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ก็เป็นสิ่งที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีย้ำมา” นายเทวัญ กล่าวและว่า

สำหรับวันนี้โมเดลต่างๆ ที่ตนดูแล้วดีใจมากที่ได้มาเห็นภาพต่างๆ ตนในฐานะรองประธานคณะกรรมการของ P-Move ก็จะนำเรื่องนี้ไปนำเรียน ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี และท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีว่าจากนี้ไปเราจะดำเนินการอย่างไร แล้วก็เอาโมเดลตรงนี้ไปประสานต่างๆ ก็จะเร่งรัดให้ อะไรที่อยู่ภายใต้กฎหมาย เราก็จะทำให้เร็วที่สุดด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล กล่าวว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้
แต่พอมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่ป่าชายเลนทั้งประเทศก็จะอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพราะฉะนั้นปัญหาในพื้นที่ป่าชายเลน โดยที่ขาดการรองรับสิ่งที่ถูกต้องวันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้นโยบายไว้

อย่างชัดเจนในการที่จะบรรเทาปัญหาทุกอย่างที่มีอยู่ให้พี่น้องอยู่กันอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างกรมกับจังหวัดจะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว“ณ วันนี้กระบวนการ คทช.การจัดที่ดินทำกินเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อชุมชนโหนทรายทองผ่านกระบวนการไปมากแล้ว ทางชุมชนมั่นใจได้เลยว่าพื้นที่ตรงนี้จะได้รับการรับรองสิทธิโดยตนจะเป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตให้คนในชุมชนอยู่อาศัยอย่างถูกต้องสามารถที่จะได้รับการดูแลด้านสาธารณูปโภค อาจจะเป็นการรับรองสิทธิอื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคตด้วย ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6-7 เดือนในการดำเนินการเรื่องโฉนดชุมชนให้แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณทางชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณนี้”ภายหลังพบปะพูดคุยกับประชาชนชุมชนโหนทรายทอง นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปูทะเลบริเวณป่าชายเลนชุมชนโหนทรายทอง ก่อนเดินทางต่อไปยังบริเวณถนนศรีสุทัศน์ ใกล้กับจุดชมลิง ต.รัษฎา อ.เมือง ที่จะใช้สร้างชุมชนสระต้นโพธิ์ แห่งใหม่ เนื่องจากพื้นที่ตั้งชุมชนเดิมซึ่งตั้งอยู่ หมู่ 3 ต.ฉลอง อ.เมือง ใกล้กับสวนสัตว์ภูเก็ต ชุมชนสร้างบ้านพักอาศัย 34ครัวเรือน ประชากร 111 คน อาศัยอยู่กระจายอยู่รอบๆ สระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน และเมื่อปี พ.ศ.2555 ชาวบ้านถูกเอกชนฟ้องข้อหาบุกรุกและขับไล่ให้ออกจากพื้นที่อย่างไรก็ตามหลังจากกระบวนการแก้ไขปัญหากรณีข้อพิพาทและการไล่เรื้อยุติลง ชุมชนเสนอขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
เพื่อสร้างชุมชนใหม่บริเวณศรีสุทัศน์ ดังกล่าว โดยมีนายภูดิท รักษาราษฎร์นายกเทศในตรีตำบลรัษฎา และผู้นำชุมชนตลอดจนตัวแทนชุมชนสระต้นโพธิ์
ร่วมให้การต้อนรับ

โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนชุมชนสระต้นโพธิ์ว่าจะดูแลปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเต็มที่ ขอให้สบายใจได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาเพราะหนังสือของราชการและกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายต้องใช้ระยะเวลา ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านได้มอบช่อดอกไม้ให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเป็นการขอบคุณด้วย.