เทศบาลเมืองป่าตองจัดกิจกรรมโครงการสภาเด็กฯ สร้างเครือข่ายการทำงานกลุ่มผู้นำเยาวชน

0
201

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะบีชไฮทส์ รีสอร์ท นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานเปิดโครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองป่าตอง ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด

สำหรับโครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองป่าตอง ประจำปี 2562 จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองป่าตอง จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด เทศบาลเมืองป่าตอง จึงได้ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จัดโครงการฯ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้มีองค์กรกลางของเด็กและเยาวชน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนประสานกลุ่มต่างๆ รวบรวมปัญหาความต้องการในการพัฒนาและข้อเสนอในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานของกลุ่มผู้นำเยาวชนให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าตอง รวมทั้งการขยายผลความร่วมมือไปยังเครือข่ายพื้นที่อื่นๆ และ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำด้าน “จิตอาสา” ให้ผู้นำเยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์แผนงาน เพื่อการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกสาธารณะด้านเด็กและเยาวชน

โดยโครงการฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 56 คน เป็นนักเรียนจากโรงเรียน เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) จำนวน 28 คน และ นักเรียนจากโรงเรียน วัดสุวรรณคีรีวงก์ จำนวน 28 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here