จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0
100

วันนี้ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต นาย ภัคพงศ์ ทวิพฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ว่าที่ ร.ต. ภาสกร สิริภคยามะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ว่าที่
ร.ต. วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการจากองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม

นาย ภัคพงศ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาเรียงลำดับความเหมาะสมของการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลนครภูเก็ต , เมืองป่าตอง , เมืองกะทู้ , เทศบาลตำบลรัษฎา ,ตำบลวิชิต , ตำบลฉลอง , ตำบลราไวย์ , ตำบลกะรน , ตำบลป่าคลอก ,ตำบลศรีสุนทร , ตำบลเชิงทะเล และ ตำบลเทพกษัตรี
ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการติดตั้ง ป้ายประชาสัมพัทธ์เพื่อ ประชาสัมพัทธ์ให้ทางประชาชนได้ รับทราบ และสถานที่ต่างๆ และ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดไว้และหลังจากนี้จะได้มีการประกาศแนวเขตของแต่ละพื้นที่ให้ประชาชนได้ทราบในการดำเนินเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป